ข้อเท็จจริงของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careที่คุณควรรู้

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care

คนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่กำลังจะตายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดูแลแบบประคับประคองยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่จำกัดชีวิตได้ การดูแลแบบประคับประคองช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วย 

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careมักถูกเข้าใจผิดบ่อย

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(Hospice care) ซึ่งการดูแลชนิดนี้ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น ในขณะที่การการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careเป็นการดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง และดูแลจนถึงช่วงใกล้เสียชีวิต การดูแลประเภทนี้สามารถทำได้โดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ การดูแลแบบประคับประคองแตกต่างจากการดูแลเพื่อการรักษาซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาต้นเหตุของการเจ็บป่วย การดูแลแบบประคับประคองมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแทน 

ความเหลือด้านอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care เป็นการรักษาพยาบาลประเภทหนึ่งที่เน้นการบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ของการเจ็บป่วยที่รุนแรง แตกต่างจากการรักษาแบบบำบัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาโรคพื้นเดิม การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยที่หลากหลาย รวมทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอัลไซเมอร์ สามารถดูแลได้ทุกระยะของการเจ็บป่วย และสามารถใช้ควบคู่ไปกับการรักษารูปแบบอื่นๆ ได้

การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careสามารถช่วยในการจัดการทั้งอาการทางร่างกายและอารมณ์ของการเจ็บป่วยที่รุนแรง ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เหนื่อยล้า คลื่นไส้ และอาการทางร่างกายอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วยและคนที่คุณรัก ในบางกรณี การดูแลแบบประคับประคองสามารถช่วยยืดอายุขัยได้ ไม่ว่าจะใช้สองสามวันหรือหลายเดือน จึงถือได้ว่าการดูแลแบบประคับประคองสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย 

การดูแลแบบประคับประคองเป็นรูปแบบการรักษาพยาบาลที่เน้นการบรรเทาอาการการเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การรักษาต้นเหตุของโรค การรักษาประเภทนี้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเนื่องจากการดูแลแบบประคับประคองอาจเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวที่ต้องดูแลเอง การที่โรงพยาบาลและสถานพักฟื้นหลายแห่งมีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care ก็ทำให้คนในครอบครัวสามารถมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเจ็บป่วย เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการที่ยากลำบาก และหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วย

การดูแลแบบประคับประคองมักถูกเข้าใจผิดและมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม การดูแลแบบประคับประคองสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิ่งที่ครอบครัวและคนใกล้ตัวผู้ป่วยควรรับรู้เพราะมีบทบาทสำคัญในการดูแลแบบประคับประคอง เนื่องจากคนเหล่านี้สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ ครอบครัวยังสามารถช่วยให้การดูแลแบบประคับประคองเป็นไปอย่างเคารพต่อความต้องการของผู้ป่วย

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.