ข้อเท็จจริงของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careที่คุณควรรู้

คนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่กำลังจะตายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดูแลแบบประคับประคองยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่จำกัดชีวิตได้ การดูแลแบบประคับประคองช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วย  การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careมักถูกเข้าใจผิดบ่อย การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(Hospice care) ซึ่งการดูแลชนิดนี้ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น ในขณะที่การการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careเป็นการดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง และดูแลจนถึงช่วงใกล้เสียชีวิต การดูแลประเภทนี้สามารถทำได้โดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ การดูแลแบบประคับประคองแตกต่างจากการดูแลเพื่อการรักษาซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาต้นเหตุของการเจ็บป่วย การดูแลแบบประคับประคองมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแทน  ความเหลือด้านอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care เป็นการรักษาพยาบาลประเภทหนึ่งที่เน้นการบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ของการเจ็บป่วยที่รุนแรง แตกต่างจากการรักษาแบบบำบัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาโรคพื้นเดิม การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยที่หลากหลาย รวมทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอัลไซเมอร์ สามารถดูแลได้ทุกระยะของการเจ็บป่วย และสามารถใช้ควบคู่ไปกับการรักษารูปแบบอื่นๆ ได้ การดูแลผู้ป่วยแบบ palliative careสามารถช่วยในการจัดการทั้งอาการทางร่างกายและอารมณ์ของการเจ็บป่วยที่รุนแรง ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เหนื่อยล้า คลื่นไส้ และอาการทางร่างกายอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ป่วยและคนที่คุณรัก ในบางกรณี การดูแลแบบประคับประคองสามารถช่วยยืดอายุขัยได้ ไม่ว่าจะใช้สองสามวันหรือหลายเดือน Continue Reading